บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523 โดยกลุ่มสิมะกุลธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลียร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็นในประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศซึ่งได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งได้แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครบเป็นปีที่ 34 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งหมด 6 บริษัท คือ

  1. บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
  2. บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
  3. บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
  4. บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
  5. บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
  6. บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด