บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523 โดยกลุ่มสิมะกุลธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลียร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็นในประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศซึ่งได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งได้แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครบเป็นปีที่ 35 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งหมด 7 บริษัท คือ

  1. บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
  2. บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
  3. บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
  4. บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
  5. บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
  6. บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
  7. บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด