ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกสำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Condensing Unit ชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากบริษัทย่อยเป็นฐานสนับสนุนการผลิตที่สำคัญบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไว้ดังนี้
  • ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
  • ขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มสินค้ารุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของ ลูกค้า
  • ขยายตลาดลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น อาเซียน เอเซียกลาง จีน ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และแอฟริกา โดยปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกไปจำหน่าย ต่างประเทศประมาณร้อยละ 65 ของยอดขายทั้งหมด
  • ใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นสากล เช่นISO 9001 ISO 14001 OHSAS18001 ISO/IEC 17025
  • บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในแนวทางของการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
  • บริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลการดำเนินงาน

บริษัทมีบริษัทย่อยรวม 7 แห่ง คือ

 

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด

ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับตู้เย็น ตู้แช่
 
 

บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting) สำหรับใช้ในกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และกิจการผลิตยานยนต์
 

บริษัท กุลธร สตีล จำกัด

ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น จำหน่ายให้กับผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
 
 

บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์จำกัด

ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยาสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น
 

บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์จำกัด

โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์ คอนโทรลส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ ชุบแข็ง และรับกลึงชิ้นงานโลหะ
 
 

บริษัท ซูโจวกุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยาสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศจีน
 

บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
 


ดังนั้นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมจึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ที่มีฐานการผลิตในรูปแบบของ การสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องจากบริษัทย่อยที่มีพร้อมทั้งวัตถุดิบหลักและชิ้นส่วนแบบครบวงจรจากต้นทางหรือ Backward Vertical Integration ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี