บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยาที่ใช้ทำชิ้นส่วนมอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์
บริษัทได้จัดตั้งขึ้นในปี 2546 ในชื่อ Phelps Dodge Magnet Wire (Suzhou) Co., Ltd เพื่อผลิตและจำหน่ายลวดทองแดงอาบน้ำยาทีใช้ทำมอเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน มอเตอร์อุตสาหกรรม และมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับตู้เย็นต่างๆ ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตของกลุ่มบริษัท Phelps Dodge Corporation มีกำลังการผลิตประมาณ 7,000 ตันต่อปี และมีที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเมืองซูโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาในปี 2550 กลุ่มกุลธรได้เข้าซื้อธุรกิจทั้งหมดและดำเนินธุรกิจต่อภายใต้ชื่อ บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ UL และทำการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
สำนักงานใหญ่และโรงงาน ประเภทธุรกิจ
18 Long Pu Road, SIP, Jiangsu Province, 215126 China
โทรศัพท์ : 86 (512) 6283 3750 /
86 (512) 6265 0058
โทรสาร : 86 (512) 6283 3763a
ผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา
   
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว บริษัทถือหุ้น
หุ้นสามัญ  347  หุ้น  มูลค่าทุนจดทะเบียน USD 15,835,000 โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด 100%