บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ ชุบแข็ง และงานกลึงโลหะ
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ ชุบแข็ง และงานกลึงโลหะสำหรับบริษัทในกลุ่มกุลธรและทำการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วน RHVAC อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง อุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถหัวลาก บริษัทมีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและระดับสากล
สำนักงานใหญ่และโรงงาน ประเภทธุรกิจ
เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : +66(0)2739 6638-9,
+66(0)2326 0314-7
โทรสาร : +66(0)2739 6643,
+66(0)2326 0318
ผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ และชุบแข็ง
   
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว บริษัทถือหุ้น
หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด100%