บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) เพื่อใช้ในกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและชิ้นงานอื่นๆ
บริษัทกุลธรสตีล จำกัด มีสถานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ด้วยกำลังการผลิตขนาด 15,000 ตันต่อเดือนสำหรับงานการตัดโลหะแผ่น และกำลังการผลิตขนาด 1,000,000 strokes ต่อเดือนสำหรับงานแปรรูปโลหะ ที่มีความแม่นยำและคุณภาพสูง และบริษัทมีความพร้อมต่อการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตชั้นนำในระดับสากล
สำนักงานใหญ่และโรงงาน ประเภทธุรกิจ
เลขที่ 124 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : +66(0)2326 0851
โทรสาร : +66(0)2326 0766
กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น  (Coil  Center)
   
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว บริษัทถือหุ้น
หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 100%