ตำแหน่งงานว่าง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้ที่ : siripa.j_kkc@kulthorn.com

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 5. หลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.8,สด.43)
  หรือเรียนรด.ปี3 จำนวน 1 ใบ
 6. หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน จำนวน 1 ใบ
พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป      4 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิ ปวส. - ป.ตรี. ทุกสาขา
 • เพศชายเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานคลังสินค้ามาอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • มีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่าง      2 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องมือกล / ช่างยนต์ / เทคนิคการผลิต / เครื่องกล
 • เพศชาย
 • สามารถเข้ากะดึกได้
Sales Engineer      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิป.ตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล / อุตสาหการ / ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งาน Sales Engineer
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการฟัง / พูด / อ่าน / เขียนอยู่ในระดับดี
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิป.ตรี การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการฟัง / พูด / อ่าน / เขียนอยู่ในระดับดี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิป.ตรี สาขา การเงินหรือบัญชี
 • เพศหญิง
 • อายุ 29 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์การเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการวางแผนใช้จ่ายเงิน / วิเคราะห์เครดิตลูกหนี้ / งานประกันภัย
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิป.ตรี - ป.โท บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้ด้านHRD & OD
พนักงานขับรถหัวลาก      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิม.6
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีใบขับขี่ประเภท 3
พนักงานขับรถส่วนกลาง      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : กันยายน 2560)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิม.6
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์
 • มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

สนใจติดต่อ :

คุณสิริภา จำใบรักษ์ แผนกสรรหาและว่าจ้าง    
126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   หรือ โทรศัพท์ : 02-3260831-6 ต่อ 156
วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 7.30-16.30น.
E-mail : siripa.j_kkc@kulthorn.com
Website : http://www.kulthorn.com
สวัสดิการ
 1. โบนัส เงินสินน้ำใจ
 2. เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะวิชาชีพ ค่าภาษา
 3. ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 4. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. กองทุนการศึกษาบุตร/ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์KK
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์KK
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. วันหยุดพิเศษ 12 เสาร์(ต่อ 1 ปี) / วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน สูงสุดพิเศษ 7-10 วัน
 9. วันหยุดประจำสัปดาห์พิเศษเพิ่มเติม 12 วัน(ต่อ 1 ปี)
 10. ของขวัญเยี่ยมไข้ / ของขวัญแต่งงาน / ของขวัญเยี่ยมหลังคลอดบุตร
 11. ชุดฟอร์มพนักงาน
 12. รถรับ-ส่งพนักงาน
 13. รองเท้าSafety และอุปกรณ์ PPE
 14. การจัดกีฬาภายใน / สังสรรค์ปีใหม่ประจำปี / ร้านค้าสวัสดิการราคาถูก
 15. ข้าวฟรี