ฝ่ายขายต่างประเทศ

คุณอภิชาติ รืองภิญโญพันธ์

โทร. : (662) 326-0831-6,
(662) 739-4893-5 Ext. 243,229,245
อีเมล์ : sales@kulthorn.com
     
ฝ่ายขายในประเทศ

คุณสังเวียน ชมที

โทร. : (662) 326-0831-6,
(662) 739-4893-5 Ext. 228
อีเมล์ : sales_doms@kulthorn.com
     
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์

นายสุขสรรค์ สวัสดิชัย

โทร. : (662) 326-0831-6,
(662) 739-4893 Ext. 191
แฟกซ์ : (662) 326-0837, (662) 739-4892
อีเมล์ : suksan_kk@kulthorn.com
     
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมทั่วไป

นายพเยาว์ เกษจันทร์

โทร. : (662) 326-0831-6,
(662) 739-4893 Ext. 257
แฟกซ์ : (662) 326-0837, (662) 739-4892
อีเมล์ : payao.k_kkc@kulthorn.com
     
ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสำนักความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายธนกฤต บุญรัตนวงษา

โทร. : (662) 326-0831-6,
(662) 739-4893 Ext. 263
Fax : (662) 326-0837, (662) 739-4892
อีเมล์ : thanakrit@kulthorn.com
     
นักลงทุนสัมพันธ์

นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์

โทร. : (662) 326 0831-6 Ext. 260
อีเมล์ : chanachai@kulthorn.com
     
กลุ่มตรวจสอยภายใน

คุณวิมล เจือกโว้น

โทร. : (662) 739-4292,
(662) 326-0831-6 Ext.205
อีเมล์ : auditorkk@kulthorn.com