โครงการบริจาคเครื่องมือแพทย์ ตู้อบเด็ก ประจำปี 2558
November 21, 2015

ในปี 2558 ทางบริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการมอบตู้อบเด็ก ให้กับโรงพยาบาล 9 แห่ง เป็นจำนวน 10 ตู้