โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดแคราย ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โครงการที่ 1/2559
April 23, 2016

คณะทำงานกุลธรเพื่อสังคมและชุมชน Kulthorn CSR ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดแคราย อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 โดยมีพนักงานของบริษัทในเครือทั้งหมด เข้าร่วมกันทำกิจกรรมราว 80 ท่าน ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี