Career

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้ที่ : siripa.j_kkc@kulthorn.com , natsuda.k_kkc@kulthorn.com ,
สมัครงานออนไลน์ : Open link

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 3 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ต้องไม่หมดอายุ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เปลี่ยนจากด.ช./ด.ญ.เป็นนาย/น.ส.แล้ว) 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) 1 ใบ (หากมีสำเนาหนังสือรับรองจบหรือสำเนาใบปริญญาบัตรให้แนบมาด้วย อย่างละ 1 ใบ)
5. สำเนาหลักฐานพ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร (ใช้สด.43, สด.8, ใบจบหลักสูตรรดปี3.เท่านั้น) 1 ใบ
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ใบสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 1 ใบ
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ
8. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิมหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี) 1 ใบ (กรณีมีประสบการณ์ทำงานต้องแนบเอกสารในข้อ9อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย)
9. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถเท่านั้น) 1 ใบ
10. หลักฐานผ่านการฝึกอบรม/ฝึกงานในหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) 1 ใบ
11. สำเนาผลสอบ TOEIC หรือผลสอบความสามารถทางภาษาจีน/ญี่ปุ่น (ถ้ามี) 1 ใบ

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง
จำนวน
โพสเมื่อ

สนใจติดต่อ

คุณสิริภา จำใบรักษ์ และ คุณณัฐสุดา เขียวสนั่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

126 Soi Chalong Krung 31, Chalong Krung Road, Khwaeng Lam Pla Thio, Khet Lat Krabang, Bangkok10520,Thailand
(662) 326-0831-6, 739-4893-5
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.30 - 16.30 น.

สวัสดิการ

1. โบนัสและเงินสินน้ำใจประจำปี

2. เงินรางวัลตอบแทนการไม่หยุดงาน ขาดงาน ลา มาสาย

3. ปรับเงินประจำปี / ปรับตำแหน่งประจำปี

4. ค่าตำแหน่ง

5. ค่าใบอนุญาต (วิศวกร, นิติกร, ตรวจสอบภายในหรือการเงิน)

6. ค่าใบรับรองภาษา (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่นหรือเกาหลี)

7. เงินพิเศษประจำปีกรณีไม่ขาดงาน ไม่ลาและไม่มาสาย

8. เงินรางวัลอายุงานครบ10, 20, 30 ปี

9. ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

10. ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนฌาปนกิจ

12. สหกรณ์ออมทรัพย์

13. ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย / ของขวัญสมรส / ของขวัญบุตรแรกเกิด

14. ตรวจสุขภาพประจำปี

15. ชุดเครื่องแบบ / รองเท้าSafety

16. รถรับส่งพนักงาน

17. ข้าวและน้ำดื่ม

18. ทุนการศึกษาบุตร

19. ห้องพยาบาล / ร้านค้าสวัสดิการสินค้าราคาถูก

20. การจัดกีฬาภายใน / สังสรรค์ปีใหม่ประจำปี

21. วันหยุดพิเศษ 12 เสาร์(ต่อ 1 ปี) / วันหยุดประจำสัปดาห์พิเศษเพิ่มเติม 12 วัน(ต่อ 1 ปี)

22. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน สูงสุดพิเศษ 7 - 10 วัน