Career

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้ที่ : siripa.j_kkc@kulthorn.com , natsuda.k_kkc@kulthorn.com ,
สมัครงานออนไลน์ : Open link

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 3 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ต้องไม่หมดอายุ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เปลี่ยนจากด.ช./ด.ญ.เป็นนาย/น.ส.แล้ว) 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) 1 ใบ (หากมีสำเนาหนังสือรับรองจบหรือสำเนาใบปริญญาบัตรให้แนบมาด้วย อย่างละ 1 ใบ)
5. สำเนาหลักฐานพ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร (ใช้สด.43, สด.8, ใบจบหลักสูตรรดปี3.เท่านั้น) 1 ใบ
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ใบสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 1 ใบ
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ
8. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิมหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี) 1 ใบ (กรณีมีประสบการณ์ทำงานต้องแนบเอกสารในข้อ9อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย)
9. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถเท่านั้น) 1 ใบ
10. หลักฐานผ่านการฝึกอบรม/ฝึกงานในหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) 1 ใบ
11. สำเนาผลสอบ TOEIC หรือผลสอบความสามารถทางภาษาจีน/ญี่ปุ่น (ถ้ามี) 1 ใบ

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง
จำนวน
โพสเมื่อ

ช่าง

1 อัตรา

05 August 2019

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องมือกล, เทคนิคการผลิต, ช่างเชื่อม, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างยนต์, ช่างแม่พิมพ์, ช่างกลโรงงาน

เจ้าหน้าที่เคมี

1 อัตรา

30 May 2019

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารเคมี, ผสมสารเคมี

เลขานุการ

1 อัตรา

05 August 2019

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Word / Excel / E-mail)
 • มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

พนักงานอัตราคนพิการ

1 อัตรา

30 May 2019

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.6 - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ไม่นั่งวีลเเชร์)
 • พูดสื่อสารได้และสามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทฯได้

วิศวกร

2 อัตรา

30 May 2019

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบวุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ
 • ใช้โปรแกรมAuto Cad หรือ 3D ได้

เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน

1 อัตรา

30 May 2019

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี, การเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

1 อัตรา

30 May 2019

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการฟัง / พูด / อ่าน/ เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

วิศวกรขาย

1 อัตรา

30 May 2019

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิป.ตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล / อุตสาหการ / ไฟฟ้า
 • มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

สนใจติดต่อ

คุณสิริภา จำใบรักษ์ และ คุณณัฐสุดา เขียวสนั่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

126 Soi Chalong Krung 31, Chalong Krung Road, Khwaeng Lam Pla Thio, Khet Lat Krabang, Bangkok10520,Thailand
(662) 326-0831-6, 739-4893-5
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.30 - 16.30 น.

สวัสดิการ

1. โบนัสและเงินสินน้ำใจประจำปี

2. เงินรางวัลตอบแทนการไม่หยุดงาน ขาดงาน ลา มาสาย

3. ปรับเงินประจำปี / ปรับตำแหน่งประจำปี

4. ค่าตำแหน่ง

5. ค่าใบอนุญาต (วิศวกร, นิติกร, ตรวจสอบภายในหรือการเงิน)

6. ค่าใบรับรองภาษา (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่นหรือเกาหลี)

7. เงินพิเศษประจำปีกรณีไม่ขาดงาน ไม่ลาและไม่มาสาย

8. เงินรางวัลอายุงานครบ10, 20, 30 ปี

9. ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

10. ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนฌาปนกิจ

12. สหกรณ์ออมทรัพย์

13. ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย / ของขวัญสมรส / ของขวัญบุตรแรกเกิด

14. ตรวจสุขภาพประจำปี

15. ชุดเครื่องแบบ / รองเท้าSafety

16. รถรับส่งพนักงาน

17. ข้าวและน้ำดื่ม

18. ทุนการศึกษาบุตร

19. ห้องพยาบาล / ร้านค้าสวัสดิการสินค้าราคาถูก

20. การจัดกีฬาภายใน / สังสรรค์ปีใหม่ประจำปี

21. วันหยุดพิเศษ 12 เสาร์(ต่อ 1 ปี) / วันหยุดประจำสัปดาห์พิเศษเพิ่มเติม 12 วัน(ต่อ 1 ปี)

22. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน สูงสุดพิเศษ 7 - 10 วัน