โครงการปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ๙ (ใสใหญ่) 14 ก.ค. 60