โครงการรวมพลังสามัคคีเพื่อพ่อ 1 พ.ค. 2560 (วัดโรงเข้ และโรงเรียนวัดโรงเข้ สมุทธสาคร )