โครงการ ต้นกล้าฟุตบอล 19 พ.ค. 2560 ( เทศบาลบางจัก ตำบล บางจัก อำเภอ วิเศษไชยชาญ จังหวัด อ่างทอง )