กิจกรรมลดพุง พิชิตโรค กำจัดไขมันส่วนเกิน 5 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2560 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)