โครงการ มอบห้องน้ำ โรงเรียนบ้านโนนสูง จ.ปราจีนบุรี 26 ก.ย. 2559