กิจกรรมวันเข้าพรรษา ร่วมแห่เทียนพรรษากับชุนชนวัดบึงบัว 25 ก.ค. 61