โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดแคราย ปี 59 กับ กลุ่มกุลธร 9 เม.ย. 59