มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 22 มิ.ย. 61