กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์พุทธภาวนา จ.อุดรธานี 21 พ.ย. 58