ร่วมสืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์