โครงการ มอบตู้น้ำดื่ม 3 - 6 ม.ค. 2560 และ 22 ก.พ. 2561