กิจกรรมปลูกป่าคูกันช้างป่า ร่วมกับผู้ว่าฯ จ.ฉะเชิงเทรา