กิจกรรม บริจาคโลหิต ประจำปี 2559 - 2560 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)