ตามกิจกรรมสร้างเสริมสานสัมพันธ์แบ่งปัน ตามนโยบายกลุ่มบริษัทกุลธร "โรงงาน คือ บ้านหลังที่สองของพนักงาน" เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกุลธรและพนักงานจิตอาสาของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR " พาน้องผู้ป่วยโรคมะเร็งท่องซาฟารีเวิลด์" ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง พาน้องๆ อายุ 3-15 ปี จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวใกล้ชิดสัตว์ ให้อาหารสัตว์ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสุขสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์