ตามกิจกรรมสร้างเสริมสานสัมพันธ์แบ่งปัน ตามนโยบายกลุ่มบริษัทกุลธร "โรงงาน คือ บ้านหลังที่สองของพนักงาน" เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกุลธรและพนักงานจิตอาสาของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR " พาน้องผู้ป่วยโรคมะเร็งท่องซาฟารีเวิลด์" ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง พาน้องๆ อายุ 3-15 ปี จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวใกล้ชิดสัตว์ ให้อาหารสัตว์ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสุขสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์


Our website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy