คณะทำงานกุลธรเพื่อสังคมและชุมชน Kulthorn CSR ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดแคราย อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 โดยมีพนักงานของบริษัทในเครือทั้งหมด เข้าร่วมกันทำกิจกรรมราว 80 ท่าน ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


Our website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy