ในปี 2558 ทางบริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการมอบตู้อบเด็ก ให้กับโรงพยาบาล 9 แห่ง เป็นจำนวน 10 ตู้