พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 จากคุณสุรพร สิมะกุลธร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา