บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด นำโดย คุณสุธี  สิมะกุลธร  ประธานกรรมการบริษัท  คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานส่วนการผลิต  ทำกิจกรรม "CSR KK Group ช่วยเหลือ/พัฒนา โรงเรียนเพื่อน้องๆ" ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง และโรงเรียนบ้านชงโคฯ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564


Our website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy