บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด นำโดย คุณสุธี  สิมะกุลธร  ประธานกรรมการบริษัท  คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานส่วนการผลิต  ทำกิจกรรม "CSR KK Group ช่วยเหลือ/พัฒนา โรงเรียนเพื่อน้องๆ" ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง และโรงเรียนบ้านชงโคฯ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564