บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด(มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด(มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้แก่บุตรพนักงานที่เป็นสมาชิกร้านสหกรณ์กุลธรเคอร์บี้ จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 30 ปี บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด(มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรพร สิมะกุลธร ประธานกิตติมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 62 ทุน รวมเป็นเงิน 124,000 บาท