คุณสุธี สิมะกุลธร ประธานบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 คุณสุธี  สิมะกุลธร ประธานบริษัท กุลธรเคอร์บี้  จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้คุณละมุล ชีทอง นำปัจจัยไทยธรรม  ต่างๆ เช่นเทียนพรรษา  หน้ากากอนามัย  ชุด ตรวจ ATK และน้ำดื่ม  ไปร่วมทำบุญถวายวัดลำพระองค์  วัดลำผักชี  และวัดอุทัยธาราม


Our website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy