กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 บริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้  และจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงาน  และสิ่งแวดล้อมที่ดีOur website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy