คุณสุธี สิมะกุลธร ประธานบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ถวายเครื่องสังฆทาน และให้การช่วยเหลือในการอุปสมบท ลูกชายของพนักงานในบริษัทกุลธรฯ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสุธี  สิมะกุลธร ประธานบริษัท กุลธรเคอร์บี้  จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคุณสุภาณี คุณกำเกิง คุณณัฐกานต์ คุณมานพ คุณนิชาภา คุณเรวดี คุณวรเชษฐ์ คุณพัชรี และ คุณสุกัญญา ร่วมทำบุญ ถวายเครื่องสังฆทาน และช่วยเหลืองานบวชลูกชายคุณณัชชา เอี่ยมอ่อน พนักงานบริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ที่เกษียณอายุงานแล้ว ณ วัดบึงบัว ซอยคุ้มเกล้า 25 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


Our website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy