ธำรงรักษา และสืบสานซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

Annual merit making on Lanluang/Paniang Road.

Annual merit making on Lanluang/Paniang Road. #Kulthorn head office and residences of Lanluang Road held a religious ceremony on the street. There were food offering and donation to the people in the neighborhood.

MORE

ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างถังเก็บน้ำ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่

MORE

ร่วมสืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

MORE

กิจกรรมวันสงกรานต์ เม.ย. 58

MORE

กิจกรรม อิ่มบุญ สุขใจ ปลอดภัยวันสงกรานต์ 12 เม.ย. 59

MORE

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์พุทธภาวนา จ.อุดรธานี 21 พ.ย. 58

MORE

โครงการปลูกข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3 ส.ค. 59

MORE

กิจกรรม อิ่มบุญ สุขใจ ปลอดภัยวันสงกรานต์ 11 เม.ย. 60

MORE

โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

MORE

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ร่วมแห่เทียนพรรษากับชุนชนวัดบึงบัว 25 ก.ค. 61

MORE